Zawieszenie usługi


Rezygnacje lub zawieszenia usługi dostępu do internetu, należy zgłaszać osobiście,

w biurze Stowarzyszenia, przy ulicy Witosa 5.

Czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 18:00 - 20:00

Zgłoszenia należy składać pisemnie, najlepiej na poniższym formularzu,

nie później niż piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego datę rezygnacji lub zawieszenia.

 

Internet można zawiesić tylko od pierwszego dnia miesiąca.

 

Formularz zawieszenia w wersji PDF jest do pobrania >>TUTAJ<<

 

Formularze jest także dostępny w biurze i można go wypełnić na miejscu.