Statut i uchwały


UCHWAŁY
Uchwała w sprawie opłat za internet i składki członkowskiej


STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW INTERNETU INDS
Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6

Strona 7

Strona 8