INDS - Szerokopasmowy Internet dla Ciebie


"INDS - Szerokopasmowy Internet dla Ciebie"

Sieć znajduje się w częstochowskiej dzielnicy PÓŁNOC i obejmuje zasięgiem większość osiedla. Wykonana jest w technologii FastEthernet, oraz GigabitEthernet.

Dnia 9.12.2001 położyliśmy pierwszy odcinek światłowodu, 16 lutego 2002 podłączyliśmy setny komputer, 14 maja 2003 dwusetny, a 18 grudnia trzysetny. 24 czerwca 2004, jako druga siec w Polsce, uruchomiliśmy połączenie gigabitowe na najbardziej obciążonej magistrali.
Od 4.10.2004 jesteśmy Stowarzyszeniem (KRS 000021913).